Jaargang 2, nummer 2

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de regiegroep van RPO Rijnmond. Ze verschijnt in principe enkele keren per jaar, en is bedoeld voor alle betrokkenen bij RPO Rijnmond.

Samenstelling en redactie: Liesbeth Bloeme, Anja de Zeeuw
Eindredactie: Anja de Zeeuw
Fotografie: Liesbeth Bloeme, Rick Keus e.a.
Ontwerp: Heleen Groeneweg
Realisatie: Leerpodium

 
Not interested anymore? Unsubscribe Instantly.