Om het accreditatietraject in 2018-’19 met succes te doorlopen wordt er in Rijnmond hard gewerkt aan het werkplekcurriculum, aan de professionalisering van begeleiders, aan afstemming door de regio heen, en aan kwaliteitszorg. Tips en ervaringen van andere aspirant-opleidingsscholen helpen RPO Rijnmond daarbij.

Eerste bijeenkomst Netwerk

Links Louis de Haan, bestuurder van OZHW, voorzitter van ROOZZ en tevens penvoerder van RPO Rijnmond, tijdens de startbijeenkomst van het netwerk van aspirant-opleidingsscholen in Utrecht.

In december 2015 is de aanvraag van RPO Rijnmond voor erkenning van de opleidingsschool toegewezen. Het betekent dat we drie jaren de status van aspirant-opleidingsschool hebben en in het schooljaar 2018-‘19 beoordeeld worden door de accreditatieorganisatie NVAO, die vaststelt of RPO Rijnmond voldoet aan de kwaliteitsstandaarden voor erkende opleidingsscholen. Als dat lukt, wordt RPO Rijnmond een erkende opleidingsschool met structurele bekostiging.

Leren van elkaar

Om het accreditatietraject in 2018-’19 met succes te doorlopen wordt er in Rijnmond hard gewerkt aan het werkplekcurriculum, aan de professionalisering van begeleiders, aan afstemming door de regio heen, en aan kwaliteitszorg.

RPO Rijnmond neemt daarvoor onder andere deel aan het netwerk van zeven aspirant-opleidingsscholen dat door het Steunpunt Opleidingsscholen is ingericht. We delen ervaringen met andere aspiranten en wisselen suggesties uit. Een professionele leergemeenschap voor opleidingsscholen-in- wording, dus!

De startbijeenkomst van dit netwerk was op vrijdag 10 juni. Namens RPO Rijnmond hebben Louis de Haan, penvoerder, en Liesbeth Bloeme, programmamanager van RPO Rijnmond, de visie op Samen Opleiden ingebracht. Die gaat uit van een doorlopende lijn van opleiden en professionaliseren van leraren in opleiding, startende en ervaren leraren en andere medewerkers.

In de loop van dit kalenderjaar volgt er een serie bijeenkomsten waarin alle kwaliteitsstandaarden van de NVAO aan bod komen.