Het jaarlijkse congres van het Steunpunt Opleidingsscholen werd op dinsdag 31 mei 2016 gehouden in het innovatieve Miele Experience Center te Vianen. Sjoerd Hoekstra doet verslag.

workshop-samenwerking-foto

De workshop over de samenwerking tussen vo en mbo, met rechts, op de rug gezien, Sjoerd Hoekstra (Helinium), en links van hem Cynthia van Brussel (Zadkine).

Het congres draaide dit jaar om kwalitatieve, duurzame en toekomstbestendige opleidingsscholen. Wat kunnen opleidingsscholen van elkaar leren om goed voorbereid de toekomst in te gaan? Welke recepten zijn overtuigend? Welke ingrediënten kunnen we het beste gebruiken?

Cynthia van Brussel en ik zijn clustercoördinatoren van de kersverse opleidingsschool RPO Rijnmond. Wij verzorgden een zogeheten Praktijk-In- Zicht-sessie tijdens het congres. In twee interactieve sessies vertelden we over de samenwerking tussen vo en mbo. Deze samenwerking is weliswaar niet uniek, maar wel bijzonder: studenten kunnen ervaring opdoen met leren en werken in alle vormen van het vo én het mbo. Die rijke context geeft aankomende leraren een rijke bagage.

Verder bespraken wij de succesfactoren: een goede samenwerking op basis van vertrouwen, differentiatie in leerwerkplekken, maar ook een duidelijke visie op ‘Wat leert een student waar het beste en wanneer?’

Tot slot kwamen ook de studenten aan het woord. Voor deze gelegenheid hadden drie studenten een filmpje opgenomen waarin zij vertelden over de ervaring die zij opdeden gedurende hun stage op het Zadkine. Opvallend was dat zij allen opzagen tegen de leeftijdsgroep van de mbo-leerlingen – soms immers maar een paar jaar jonger dan zijzelf – maar dat ze hun stage heel positief ervaren hadden.

Ze gaven aan dat mbo-leerlingen beter aanspreekbaar zijn op hun verantwoordelijkheden. Ze vonden het prettig dat de didactiek meer ingesteld is op de praktijk en dat deze vorm van onderwijs meer mogelijkheden biedt om zelf invulling aan het onderwijs te geven.

Sjoerd Hoekstra

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst op de website van het Steunpunt Opleidingsscholen.