De regiegroep van RPO Rijnmond nodigt schoolleiders, schoolopleiders en schoolbestuurders van de aangesloten scholen en partners van de opleidingen van harte uit voor een bijeenkomst op woensdagmiddag 12 oktober, van 14.30-17.30 uur op het Walburg College in Zwijndrecht. De middag staat in het teken van kennismaken, informeren en inspireren.

Omdat RPO Rijnmond drie clusters omvat – VPR, ROOZZ en NWN – zal er jaarlijks een middag plaatsvinden voor onderlinge ontmoeting en uitwisseling. De regiegroep is ervan overtuigd dat dit cruciaal is voor het realiseren van de doelen van RPO Rijnmond.

Uitnodiging en programma 12 oktober 2016

Meld u hier aan via het online aanmeldformulier.