In februari gaan 70 eerstejaars studenten aan de slag op een opleidingsplaats op een van de scholen van RPO Rijnmond. Zij zijn afgelopen september gestart met hun opleiding aan de lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam.

De Hogeschool Rotterdam wil een groot deel van haar studenten opleiden via het traject van de opleidingsscholen (Samen Opleiden). Dit lijkt te lukken. In november zijn de studenten op bezoek geweest bij de scholen voor een oriëntatiedag (zie het verslag van RGO Middelharnis in deze nieuwsbrief). Daarna zijn studenten op basis van hun postcode verdeeld over de scholen. De coördinatoren van deze scholen hebben uitgezocht hoeveel plaatsen er per vak zijn en op welke locaties, en welke student daar het beste zou passen. Dit gepuzzel zal ertoe leiden dat zeventig studenten in februari met het praktijkdeel van hun opleiding starten in RPO Rijnmond. Dit zijn de beoogde aantallen studenten per cluster: ROOZZ 28, VPR 28 en NWN 14. Om een indicatie van de vakken te geven: naast 15 studenten Engels zullen dat ook 2 studenten Duits, 8 studenten wiskunde en 8 studenten biologie zijn. Hoopgevend voor de tekortvakken! Alles bij elkaar een mooi resultaat én begin.