RPO Rijnmond wil in 2019 een geaccrediteerde opleidingsschool zijn. Met name het cluster Nieuwe Waterweg-Noord spant zich in om aan de standaarden van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) te voldoen, omdat het pas later aanhaakte. Een leernetwerk geeft een extra impuls aan het inlopen van de achterstand.

Het streven van RPO Rijnmond houdt in dat de clusters NWN, ROOZZ en VPR in 2019 door de NVAO zijn gevisiteerd en goedgekeurd. ROOZZ en VPR zijn al enige tijd geaccrediteerd voor het keurmerk ‘opleidingsschool’ van de Hogeschool Rotterdam; zij zijn namelijk al langer bezig met Samen opleiden. Dat ligt anders bij het cluster Nieuwe Waterweg-Noord (NWN), dat de draad na enkele jaren afwezigheid weer heeft opgepakt.

Zes bijeenkomsten

Het leernetwerk werd opgezet door OSVS, het bestuur van de scholen van Nieuwe Waterweg-Noord, om een extra impuls te geven aan de inhaalslag. Het bestaat uit de schoolopleiders van de acht scholen uit het cluster en twee ervaren begeleiders van professionele leergemeenschappen (PLG’s):
Maria van Loon, werkzaam op SG Wolfert van Borssele, en Heleen Lieve, lerarenopleider aan de Hogeschool Rotterdam. De spin in het web is Hans Speksnijder, coördinator van het cluster NWN entevens schoolopleider van De Mavo VOS.
Hans: ‘We beantwoorden met elkaar de vraag hoe we als cluster voorbereid kunnen zijn op de accreditering in 2019. Daarvoor hebben we nu drie bijeenkomsten gehad, en er volgen er nog drie. Op 22 maart is de laatste bijeenkomst. In ieder geval moet er dan het besef zijn bij de schoolopleiders dat voor de accreditatie voldaan moet worden aan de vier standaarden van de NVAO. Omdat de accreditatie in 2019 plaatsvindt, lijkt er voldoende tijd om zaken op orde te brengen.’

Onderwerpen

Tijdens elke bijeenkomst van het leernetwerk staat er een ander onderwerp centraal. Onderwerpen die al besproken werden:

  • de vier standaarden van de NVAO: beoogde eindkwalificaties, onderwijsleeromgeving, toetsing en kwaliteitszorg;
  • de taakomschrijving van de werkplekbegeleiders en de schoolopleiders, aan de hand van de tekst uit de Kaderstellende nota van RPO Rijnmond;
  • kwaliteitszorg en kwaliteitsborging.

De volgende bespreking gaat over de jaarplanning. Ook komen aan bod: instrumenten om prestaties van studenten te meten en de kwaliteit te borgen.

Het wiel niet opnieuw uitvinden

Hans: ‘We hebben naar elkaar uitgesproken dat we met concrete zaken aan de slag willen gaan, dus met onderwerpen en thema’s die ten dienste staan van Samen Opleiden. We leren daarbij van elkaar, want de scholen van Nieuwe Waterweg-Noord hebben al enige ervaring op dit gebied. Ook willen we niet opnieuw het wiel uitvinden. Als de clusters ROOZZ en VPR een goed document hebben geschreven over kwaliteitszorg of -borging, dan vertalen we dit naar de situatie binnen Nieuwe Waterweg-Noord.’
Meer informatie over het leernetwerk is te krijgen via speksnijder@demavovos.nl

bericht-2-leernetwerk-nwn-op-weg-naar-visitatie

Deelnemers aan het NWN-leernetwerk ‘Op weg naar visitatie’ tijdens een pauze.