Duurzaam opleiden is het streven van Mariëlle Theunissen, lector Samen opleiden van de Hogeschool Rotterdam. Ze wil bijdragen aan de opleiding van leraren die kunnen ontwerpen,onderzoeken en experimenteren. Ze zei dit tijdens de kennismakingsbijeenkomst van RPO Rijnmond op woensdag 12 oktober op het Walburg College in Zwijndrecht. 

Zo’n 75 mensen woonden de kennismakingsbijeenkomst bij. Onder hen bestuurders, schoolleiders, schoolopleiders en werkplekbegeleiders.
Dagvoorzitter Liesbeth Bloeme, coördinator van RPO Rijnmond, heette iedereen welkom en presenteerde met plezier de huisstijl waarmee de opleidingsschool visueel herkenbaar wil worden.

Betere leraren opleiden

rkeus_20161012_0888Keynotespreker Mariëlle Theunissen, sinds een half jaar lector Samen opleiden van de Hogeschool Rotterdam, introduceerde zichzelf bij de aanwezigen. Theunissen is een ervaren onderwijskundige en lerarenopleider aan de Radboud Universiteit. Na jarenlang leraren opleiden, heeft ze zelf de lerarenopleiding muziek gevolgd en is muziekdocent geworden. Ze wilde zodoende ‘een betere lerarenopleider worden’. Acht jaar lang stond ze voor de klas op het Alfrink College in Zoetermeer. Inmiddels heeft ze die baan opgezegd, om zich te kunnen wijden aan het (halftime) lectoraat en de lerarenopleiding.
Theunissen schetste onder andere een beeld van de toekomst met onderwaterdrones en zorgrobots, en vroeg zich af welke beroepsbeoefenaren er over tien tot twintig jaar nog nodig zijn. Leraren leiden deze toekomstige professionals op, onder andere door hun de 21st century skills bij te brengen. Daarom is het goed als leraren zelf ook een onderzoekende houding aannemen en in staat zijn hun eigen onderwijs te ontwerpen.

Theunissen zei op een betere manier leraren te willen opleiden. Daarmee bedoelde ze – onder andere – leraren die ook na hun diplomering blijven leren. Ze noemde intervisiegroepen, professionele leergemeenschappen, modelling en lesson study als waardevolle samenwerkingsvormen waarin geleerd wordt van elkaar. Klik hier voor de blog van Theunissen.

Workshops

Na de keynote speech volgden de deelnemers twee keuzeworkshops uit een aanbod van zes. Deze workshops stonden op het programma:

1. Schets van RPO Rijnmond

Visie, structuur, welke scholen, instituten en faciliteiten, wat zijn de plannen?

rkeus_20161012_0900 rkeus_20161012_0898 rkeus_20161012_0896

Door Joop Grimm en Sjoerd Hoekstra, clustercoördinatoren

2. Samen Opleiden met de Hogeschool Rotterdam

Alles over de harmonisatie en Samen Opleiden.

rkeus_20161012_0895 rkeus_20161012_0894 rkeus_20161012_0891

Door Edwin Versluis, onderwijsmanager Innovatie & Verbinding van de Hogeschool Rotterdam, en Gert Eijkenaar, clustercoördinator

3. Samen Opleiden met het ICLON en SEC

rkeus_20161012_0908 rkeus_20161012_0905 rkeus_20161012_0902

Door Nelleke Belo van het ICLON (Leiden) en Martin Jacobs van het SEC (Delft), en Hans Speksnijder, clustercoördinator

Klik hier voor de Powerpointpresentatie en andere documentatie.

4. Werkplekcurriculum

Scholen en de lerarenopleiding ontwikkelen en verzorgen samen werkplekcurriculum. Er worden voorbeelden geschetst over vakdidactiek en adolescentiepsychologie.

rkeus_20161012_0944 rkeus_20161012_0911 rkeus_20161012_0909

Door Mariëlle Theunissen, lector Hogeschool Rotterdam

5. Werkplekbegeleiding in RPO Rijnmond (workshop voor schoolleiders)

We hebben vele coaches, werkplekbegeleiders en leiden voortdurend nieuwe op. Wat leren zij en welke expertise hebben ze in huis?

rkeus_20161012_0938 rkeus_20161012_0936rkeus_20161012_0940

Door Gaby Zwarts, regiomanager Hogeschool Rotterdam

Klik hier voor de Powerpointpresentatie.

6. Samen professionaliseren

Hoe gaat leren van elkaar, in een netwerk? De Werkplaats fungeert als voorbeeld. Waarom ‘Samen Professionaliseren’ in RPO Rijnmond?

rkeus_20161012_0935 rkeus_20161012_0931 rkeus_20161012_0925

Door Ton Roelofs, voorzitter regiegroep RPO Rijnmond en directeur Onderwijs PENTA college CSG

Klik hier voor de Powerpointpresentatie.

Verder waren er tijdens de pauze en de borrel na afloop royale mogelijkheden voor ontmoeting en uitwisseling. Die werden goed benut door de aanwezigen.

rkeus_20161012_0952 rkeus_20161012_0951 rkeus_20161012_0920

Bijeenkomst in 2017

RPO Rijnmond wil elk jaar een inspiratie- en ontmoetingsmiddag te houden. De volgende bijeenkomst wordt eind januari aangekondigd op deze website.