Eerstejaarsstudenten aan de lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam beginnen in februari met hun stage op de scholen die aangesloten zijn bij RPO Rijnmond. Drie onderdelen van hun curriculum zullen voor het eerst op de scholen worden aangeboden: adolescentiepsychologie, docentvaardigheden ICT en vakdidactiek. De scholen hebben de leerwerktaken hiervoor in goed overleg met de lerarenopleiders van de hogeschool vernieuwd.

Een voorbeeld uit de praktijk: tot voor kort leerden tweedejaars studenten adolescentiepsychologie uit een boek en legden ze er een tentamen over af op de hogeschool. Daarmee was het vak afgerond, maar ze hadden nog geen leerling live gesproken of geobserveerd.
Met ingang van februari zullen de eerstejaarsstudenten een module adolescentiepsychologie kunnen volgen op de school waar ze in de praktijk leren. De school voert deze module zelf uit, aan de hand van materiaal dat de hogeschool beschikbaar stelt. De studenten kunnen zo zelf contact hebben met leerlingen en hen observeren. Afronding vindt plaats in de vorm van een eindopdracht die wordt beoordeeld door de werkplekbegeleider en een vakdocent van de hogeschool.

Docentvaardigheden ICT

Ook het onderdeel docentvaardigheden ICT wordt op de scholen aangeboden, met uitzondering van een introductie op dit onderdeel aan het begin, en een terugkomdag halverwege blok 3 en 4. In de praktijk leren ze bijvoorbeeld presentaties maken met tools als PowerPoint of Prezi, ze leren differentiëren met lesmateriaal en het smartboard of andere ICT-faciliteiten soepel bedienen.

Raakvlakken

Thijmen Sprakel is als muziekdocent, e-coach en ervaren ICT-gebruiker op scholengemeenschap Helinium in Hellevoetsluis betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe leerwerktaken of leerarrangementen* voor docentvaardigheden ICT. Hij schrijft niet alleen samen met collega’s van de Hogeschool Rotterdam de opdrachten voor dit onderdeel, maar ondersteunt ook de twee andere vakken op ICT-gebied. ‘Als ICT-docent vraag ik hoe we kunnen samenwerken. Hoe kunnen we ICT bijvoorbeeld inzetten voor vakdidactiek of adolescentiepsychologie? Dat we nu zoeken naar raakvlakken zal de studielast voor studenten beperken.’

* Een leerwerktaak of leerarrangement is een onderdeel van een lesprogramma, een leermodule die studenten binnen een bepaalde tijd moeten afronden

Voorlichtingsronde

De groep die de leerwerktaken ontwikkelt komt in december weer bij elkaar, vertelt Thijmen. ‘Dan komt de wijze van beoordeling van leerwerktaken ter sprake, in de vorm van rubrics. In januari volgt een voorlichtingsronde voor de werkplekbegeleiders op de scholen. En in februari gaan we draaien. Natuurlijk vindt daarna evaluatie plaats.’

Beter afgestemd

Thijmen waardeert het dat de Hogeschool Rotterdam moeite doet om de werkvloer te betrekken bij het vernieuwen van de leerwerktaken. ‘Dat zorgt voor meer draagvlak. Wat we nu ook uit de wereld helpen, is dat studenten bijvoorbeeld voor één onderwerp twee keer iets moeten inleveren: één keer op hun opleidingsschool en één keer op de Hogeschool, waarbij de school en de Hogeschool andere eisen stelden. Dat is nu beter op elkaar afgestemd. Studenten zien zo dat het werkelijk voordelen heeft om dit traject te volgen.’

bericht-4-thijmen-sprakel-leerwerktaken-rkeus_20160627_12568

Thijmen van Sprakel