Zes studenten van de Hogeschool Rotterdam volgden op 17 november de oriëntatiedag op RGO Middelharnis. Ze woonden twee lessen bij, kregen een rondleiding door de school en maakten samen met een ouderejaars duale student opdrachten. Met nieuwe indrukken verlieten ze om half drie Middelharnis.

Voor het eerst worden in deze maanden de oriëntatiedagen voor aanstaande duale studenten gehouden. De eerstejaars bezoeken scholen van RPO Rijnmond om zich een beeld te vormen van het opleidingstraject en helder te krijgen of dit traject iets voor hen kan zijn.
Martina Westdorp, schoolopleider van RGO Middelharnis, zette het programma voor de oriëntatiedag in elkaar. Ze vroeg zich eerst af: Gaan we studenten overladen met informatie of van het onderwijs laten proeven? Ze koos voor de optie ‘laten proeven’.

Geïnteresseerde en gemotiveerde studenten

De oriëntatiedag vond plaats op 17 november. Zes studenten stonden die morgen op de stoep in Middelharnis, allemaal afkomstig uit Barendrecht, in leeftijd variërend van 17 tot 24 jaar. Drie van hen studeren aan de lerarenopleiding Engels, de andere drie volgen biologie, economie en maatschappijleer. Martina ontving hen met een praatje over de school. Ze vertelt: ‘Daarna volgden de drie studenten Engels twee lessen Engels, de andere studenten schoven aan bij lessen in hun eigen vak of een verwant vak. De lessen werden gegeven door jonge docenten, om de studenten het gevoel te geven: zo zou ik zelf voor de klas kunnen staan. Daarna leidden oud-studenten van Samen Opleiden de eerstejaarsstudenten rond in de school. Vervolgens maakten ze samen met een duale student

opdrachten. Zo vulden ze bijvoorbeeld een lesobservatieformulier in en schreven ze op wat hun motivatie is om leraar te worden. Om half drie zat de oriëntatiedag erop.’ Voor de studenten was ook een nieuwe brochure over RPO Rijnmond beschikbaar.

Na afloop concludeert Martina: ‘Het is prima gegaan. De studenten zijn allemaal gekomen, en ze waren heel geïnteresseerd en gemotiveerd. Ik denk wel dat deze opzet werkt.’

Tekortvakken

RGO Middelharnis heeft in de loop der jaren minstens zes duale studenten in vaste dienst genomen, ook voor tekortvakken als Nederlands, Engels, Duits en biologie. De school heeft dus ervaren dat investeren in studenten de moeite waard is.

 

bericht-3-orientatiedag-rgo-middelharnis-img_1357

Studenten lopen op de oriëntatiedag op RGO Middelharnis mee met oud-studenten van Samen Opleiden.