Begin gemaakt met IRIS Connect, een vorm van videocoaching

Begin gemaakt met IRIS Connect, een vorm van videocoaching

Binnen RPO Rijnmond is in samenwerking met ICLON een pilot gestart met videocoaching van studenten en (startende) docenten. Deze pilot werkt met de methode IRIS Connect. Onlangs is er geoefend met de videosets. Een set bestaat uit twee iPads en iPods die in het leslokaal op een vaste plek worden neergezet en de hele les opnemen en opslaan.  

Clustercoördinatoren Hans Speksnijder en Sjoerd Hoekstra en schoolopleider Margriet Halbertsma zijn met deze pilot bezig. 
Hans vertelt: ‘IRIS Connect is het vervolg op het project Begeleiding Startende Leraren dat bij ons wordt begeleid door ICLON. Docenten van veel scholen hebben inmiddels aan de eerste en tweede tranche van dit project deelgenomen. Ze hebben met elkaar in de vorm van een professionele leergemeenschap (PLG) gewerkt aan een Begeleidingsplan voor startende leraren voor hun eigen locaties. In dit plan wordt de begeleiding in de zogenoemde ínductiefase beschreven. IRIS Connect is het platform voor de professionalisering van leerkrachten. Door middel van dit platform is het mogelijk om te reflecteren op gegeven lessen en aan anderen feedback te vragen. Startende leraren kunnen hun eigen lessituaties filmen en online feedback vragen. Lessen filmen, fragmenten delen, het bespreken van opgenomen lessen in groepen; dat zijn zoal de mogelijkheden. Of het platform ook geschikt is voor studentbegeleiding is nog de vraag; studenten kunnen namelijk niet “knippen en plakken”, dus geen video’s en evenmin lesfragmenten toevoegen aan hun portfolio, in verband met de privacy-wetgeving. Het gebruik door studenten zou ook veel licenties kosten.

Daarom hebben we tijdens de kick-off op 30 oktober in Leiden afgesproken om IRIS Connect eerst kleinschalig in te zetten, als instrument voor de intervisiebijeenkomsten met startende docenten.  Ervaringen opdoen is het motto!’

Reactie van een critical friend
Jaap van Elst, voormalig lerarenopleider en beeldcoach, volgt de stappen die er gezet worden rond de pilot als critical friend.
Hij vertelt: ‘IRIS Connect heeft een redelijke beeldkwaliteit, en het opnemen van lessen gebeurt onopvallend. Het instrument is verder niet gericht op beoordeling, maar op professionalisering.
De opnamen zijn statisch, omdat de iPads en iPods op een vaste plek in het lokaal staan. Ook bestaat de registratie vooral uit totaalshots, en ze biedt vooral de communicatie door de docent en het verloop van de les. Ik mis de communicatie tussen docent en leerling. Je bent afhankelijk van de plaats waar de docent staat en waar de leerling zit, of je hier iets van kunt zien. Je hóórt alleen hoe ze contact maken. Maar het systeem is bruikbaar voor hoe de les verloopt.
Na afloop nodigt de leraar dus een aantal mensen uit om (delen van) de les te bekijken en van commentaar te voorzien. Deze feedback wordt schriftelijk gegeven. Daar kan de leraar dan zijn of haar voordeel mee doen. Toch vind ik het elkaar kunnen zien en horen juist belangrijk bij coaching. Er is meer uit te halen als je persoonlijk contact hebt!‘  

Kijk voor meer informatie op https://www.IRISconnect.com/uk/

By | 2017-12-14T12:59:08+00:00 14 / 12 / 2017|Nieuws en artikelen|Reacties uitgeschakeld voor Begin gemaakt met IRIS Connect, een vorm van videocoaching