Bij de officiële aanvraag van de status ‘erkende opleidingsschool’ hoort een informatiedossier. Om dit te kunnen samenstellen heeft de coördinatiegroep Opleiden van RPO Rijnmond een interne visitatie afgerond. Ook zijn er vragenlijsten uitgezet bij directbetrokken collega’s binnen de drie clusters. Daarnaast heeft een programmaleider van OMO vragen gesteld op basis van de NVAO-standaarden.

Ton Roelofs, voorzitter van de regiegroep, schrijft:
’Niets is zo krachtig voor reflectie als je te laten bevragen. Dat hebben we in de afgelopen periode op verschillende wijzen gedaan. Zodoende hebben we kunnen zien wat er goed gaat en wat er nog verbeterd  of verder ontwikkeld kan worden. Het is te vroeg om daarop gedetailleerd in te gaan, maar we zien belangrijke leerpunten bij de vertaling van onze visie in de dagelijkse praktijk.
De aandacht gaat daarbij uiteraard naar het domein van het opleiden, omdat de NVAO alleen dat toetst.
Een leerpunt is bijvoorbeeld dat de communicatie zowel binnen de opleidingsscholen als tussen de instituten en de scholen beter kan. We kijken daarbij onder andere naar de bekendheid in de scholen met de opleidingsschool en hoe het samen opleiden binnen de scholen georganiseerd is.
Uit een koppelgesprek met de coördinator van opleidingsscholen binnen het Brabantse schoolbestuur OMO hebben we als leerpunt meegenomen dat de ambitie die we hebben en die uit onze visie spreekt, nog wat meer moet blijken in de praktijk van de uitvoering.’

 

Bevindingen bespreken
Na de zomervakantie worden de bevindingen besproken in een bijeenkomst van alle besturen die deelnemen aan RPO Rijnmond. Als de leerpunten verwerkt zijn, kan de aanvraag met bijlage de deur uit. Wordt vervolgd!