Komend schooljaar wordt aspirant opleidingsschool RPO Rijnmond geaccrediteerd door de NVAO. In mei 2019 is de uitslag van dit proces bekend. Hopelijk wordt RPO Rijnmond dan een door OCW erkende opleidingsschool.

Liesbeth Bloeme, de coördinator van RPO Rijnmond, vertelt:
‘De accreditatie is een beoordeling waarbij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) bepaalt of we voldoen aan strikte kwaliteitscriteria voor het opleiden van studenten. Met “we” bedoel ik: onze scholen, met de lerarenopleidingen.
We worden beoordeeld op de uitwerking van onze visie op Samen Opleiden, ons opleidingsprogramma, op de wijze van beoordelen en op onze kwaliteitszorg.
Als RPO Rijnmond goed door de beoordeling komt, zal OCW ons erkennen als opleidingsschool. Dan ontvangen we structurele bekostiging voor het opleiden van studenten. Dat is wat we graag willen, en wat we daarna ook willen behouden.
Zo’n accreditatieproces komt om de vier jaar weer terug. Dus met regelmaat moeten we, net als elke andere opleiding, die kwaliteitstoets doorlopen.

In de afgelopen maanden zijn we gestart met onze voorbereiding op de accreditatie. We hebben een interne audit gehouden. Schoolleiders en schoolopleiders van school 1 gingen in gesprek met die van school 2 over de criteria van de NVAO. ‘Hoe staat het bij jou op school met de werkplekbegeleiding? Heb je daarvoor voldoende gekwalificeerde coaches rondlopen?’ ‘Wat hoor jij van de studenten op jouw school over de samenhang tussen praktijk en theorie in zijn of haar opleiding?’. Over het vervolg van dit gesprek lees je hier meer.
Voor de accreditatie willen we een stevig informatiedossier indienen bij de NVAO. Dat dossier bestaat onder meer uit het Opleidingsplan en de Kaderstellende Nota (met daarin alle afspraken tussen de partners).
Met de uitkomsten van de interne audit stellen we ons ontwikkelplan voor de komende jaren op. Dat plan is ook onderdeel van het informatiedossier. De NVAO is namelijk niet alleen benieuwd naar hoe we het nu doen, maar ook naar hoe we ons verder willen ontwikkelen.

Gelukkig beoordeelt de NVAO ons niet alleen op basis van dat papieren informatiedossier, maar ook door een gesprek van een panel deskundigen met ons. Anders dan bij de meeste accreditaties komt dit beoordelingspanel niet naar onze scholen toe. Het is andersom: wij gaan in februari 2019 met een groep betrokkenen naar de NVAO om ons verhaal te vertellen en vragen van het panel te beantwoorden.

De komende maanden bepalen we welke geledingen uit onze opleidingsschool meegaan in onze afvaardiging. Denk daarbij aan studenten, werkplekbegeleiders, schoolopleiders, instituutsopleiders, schoolleiders, coördinatoren en bestuurders.
Daarnaast willen we met een korte film laten zien hoe studenten bij RPO Rijnmond zich ontwikkelen tot startbekwame docent, en hoe startbekwame docenten zich verder ontwikkelen tot vakbekwame leraren.
In mei 2019 horen we de afloop van de accreditatie.’