Buiten je eigen schoolmuren kijken en leren van collega’s op een school in de regio; dat is het doel van het project Gluren bij de buren. De inventarisatie van best practices is afgerond en levert een veelzijdig palet van mogelijkheden op. Na de zomervakantie wordt er op de website een overzicht gepubliceerd met de handreiking voor het maken van de eerste matches.

Mariska Rufi, docent Engels en coördinator internationalisering op RGO Middelharnis, leidt het project Gluren bij de buren. Ze vraagt teamleiders van bij RPO Rijnmond aangesloten scholen na de zomervakantie om collega’s gericht op pad te laten gaan naar een van de scholen met een bijzonder aanbod.
Bijvoorbeeld: de trajectgroep voor risicoleerlingen op RGO Middelharnis. Of een kernteam op PENTA De Oude Maas dat bezig is met regieversterkend handelen. Of intervisie volgens de incident-methode op Helinium.
Mariska zou het tof vinden wanneer zo’n acht scholen uit het RPO-netwerk met deze manier van leren starten, en dat Gluren bij de buren een olievlekwerking krijgt.

Ook andere dan RPO-scholen
Overigens kan er ook in de keuken gekeken worden bij andere dan RPO-scholen, want de sectie lichamelijke opvoeding van RGO Middelharnis gaat op bezoek bij het Zuider Gymnasium in Rotterdam, niet aangesloten bij RPO, om meer te weten te komen over formatief toetsen.
Meer informatie: m.rufi@rgomiddelharnis.nl