De introductiedagen van RPO Rijnmond voor 178 eerstejaars studenten aan de lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam vonden in november plaats. Maar liefst zeventig van hen kwamen naar het cluster ROOZZ op maandag, dinsdag en woensdag 19, 20 en 21 november om zich te oriënteren op het beroep van leraar. Marianne Bijkerk, coördinator van ROOZZ, doet verslag.

‘Verschillende oud-leerlingen keerden terug naar hun vroegere middelbare school, maar ook nieuwe scholen werden betreden. Studenten zetten er hun eerste stappen in hun nieuwe rol van docent in opleiding. Met een opdracht van de Hogeschool Rotterdam onder de arm maakten ze kennis met de school en bezochten verschillende lessen. Ze spraken met ervaren docenten, ervaren studenten en leerlingen. Ervaren collega’s stelden gastvrij hun lessen open, zodat de studenten zich een beeld konden vormen van de rol van docent.

Studenten kwamen soms met verwachtingen naar de middelbare school die heel anders uitpakten:
Ik verwachtte hele drukke en vervelende vmbo-leerlingen, dit viel me alles mee. Heel veel goede lessen, actieve docenten en ontzettend leuke leerlingen. Er zaten natuurlijk ook druktemakers maar de docenten hadden een goed overwicht.
(Nick Nebbeling)

Ook was er inzicht op het veranderende perspectief, van leerling naar leraar:
Op het leerplein is het veel rumoeriger dan ik als leerling ervaren heb. Dan zit je middenin de gesprekken. Dan realiseer je je niet hoeveel geluid dat geeft voor docenten.

Vanuit de theorie die de studenten op de Hogeschool Rotterdam al hebben geleerd, kwamen ook scherpe observaties naar voren:
De leraren hebben een sterke band met de leerlingen. Dat vind ik een heel mooi aspect. De relaties met de leerlingen en de rol van pedagoog staan centraal.
Er is ontzettend veel te doen op deze school en de leraren zijn erg nuttig en belangrijk. (Imane Zekhnini)

Zowel de ervaren docenten als de leraren in opleiding hadden een interessante dag!’