Zoals elk jaar houdt RPO Rijnmond in 2019 een jaarbijeenkomst. Deze vindt plaats op woensdagmiddag 5 juni 2019. Noteer de datum alvast in uw agenda!
De plaats is nog niet bekend. Over het programma wordt al nagedacht, suggesties zijn zeer welkom.