Studenten bewuster maken van het effect van hun handelen, zodat zij dit handelen leren inzetten om een effectief leerproces in gang te zetten. Dat is de kern van de curriculumvernieuwing van de lerarenopleidingen door de Hogeschool Rotterdam die per september 2019 ingaat.

 


Anja van Vliet (foto), waarnemend onderwijsmanager Stage Leren en Werken, vertelt over het doel van de vernieuwing:

‘We willen beroepsgerichter werken. De reden hiervoor is dat studenten die voor de klas kwamen niet, of te weinig, geleerd hadden om de theoretische concepten uit het onderwijskundige deel van de opleiding te vertalen naar vaardigheden. Door integratief te werken, hopen we dit te verbeteren. De leerwerktaak Adolescentiepsychologie is daarvan een goed voorbeeld.’

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
‘In studiejaar 4 krijgen studenten meer studiepunten voor de stage, namelijk 10 extra studiepunten. Ze doen veel werk voor op de scholen – zijn er soms al in dienst – en dat moet beter beloond worden. Voor studiejaar 1, 2 en 3 onderzoeken we nog hoe we meer studiepunten kunnen geven voor de stage.
Een andere wijziging is dat we werken met grotere eenheden, om toetsconcurrentie te vermijden. Studenten hadden tot nu toe veel kleine toetsjes en soms meer dan één op een dag. Nu verzorgen en toetsen we vakken in grotere eenheden, terwijl de voortgang van het studeren aan het vak ook per week wordt bijgehouden.
Verder zullen we meer samenwerken met het werkveld om de kwaliteit van leerwerkplekken verhogen. Zo zullen we bepaalde leerwerktaken samen ontwikkelen met het werkveld. Dat willen we ook voor andere leerwerktaken doen. De schoolopleiders en de werkplekbegeleiders monitoren het leren van de student omdat zij hen vaker zien en de school kennen. Zij kunnen de studenten vaker helpen de transfer van theorie naar praktijk te maken.
Tot slot: we willen graag ál onze studenten laten meedoen aan opleidingsscholen, omdat daar de structuur en cultuur om op te leiden het beste gewaarborgd zijn.’

Hoe zit het met de zwaarte van Samen Opleiden vergeleken met de reguliere opleiding?
‘Toen ik hier zes jaar geleden begon, moesten studenten van Samen Opleiden meer doen en uitzoeken dan reguliere studenten. Dat is inmiddels gelijkgetrokken. Het voordeel van studenten die Samen Opleiden volgen is dat ze meer praktijkervaring opdoen en bijeenkomsten op de opleidingsscholen kunnen volgen. Het aantal studiepunten dat beide groepen studenten moeten halen, is gelijk. Het programma van Samen Opleiden is niet zwaarder; het wordt wel beter begeleid.’