Binnen RPO Rijnmond zijn of worden verschillende mensen van het eerste uur dit najaar opgevolgd door nieuwe collega’s.
(Klik op de link onder de naam of op de foto voor een korte bio.)

Nieuwe leden van de regiegroep (het bestuur) zijn:
Els de Bock, directeur lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam. Zij volgt Gosse Romkes op. Gosse blijft aanspreekpunt voor de coördinatiegroep van RPO Rijnmond.


(foto: Olga Rook)

Maartje van den Bogaard, opleidingsdirecteur universitaire lerarenopleiding (SEC) van de TU Delft. Zij volgt Martin Jacobs op, die met pensioen gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantal van Ooijen is de nieuwe regiomanager van de Hogeschool Rotterdam.

Nieuwe clustercoördinator:

Margriet Halbertsma
volgt Hans Speksnijder aan het eind van schooljaar 2018-2019 op als coördinator van het cluster Nieuwe Waterweg Noord (NWN).
Hans maakt dan gebruik van de mogelijkheid om met pensioen te gaan.