Het informatiedossier voor de accreditatie van RPO Rijnmond is al ingeleverd bij de NVAO. De volgende stap is de hoorzitting op 5 februari 2019. Daarvoor zijn vier panels samengesteld. Ze zijn volop aan het oefenen.

Ton Roelofs, voorzitter van de regiegroep van RPO Rijnmond, vertelt over de volgende stappen:
‘We hebben ons informatiedossier met bijlagen al vóór de deadline van 3 december ingeleverd bij de NVAO. Het informatiedossier zelf beslaat tien pagina’s, met onze missie en visie, en de bijlagen – het opleidingsplan en de kaderstellende nota – tellen totaal veertig pagina’s. Een laatste “document” is een film die uit studentenperspectief laat zien wat opgeleid worden aan RPO Rijnmond inhoudt.
Op 1 november hebben Liesbeth Bloeme en ik al een eerste inhoudelijke reactie op het dossier gekregen van DUS-i, die als adviseur de aspiranten begeleidt bij de aanvraag.
We hebben vier panels van acht personen samengesteld die naar de hoorzitting gaan. Dat zijn twee panels meer dan bij andere aspirant-opleidingsscholen. Dit komt door de omvang en complexiteit van RPO Rijnmond, met 240 opleidingsplaatsen in drie clusters. We zijn inmiddels de grootste opleidingsschool in de regio Rotterdam.
In januari bereiden we het gesprek inhoudelijk voor. Dan stellen we elkaar kritische vragen, om te testen of we goed voor de dag kunnen komen. Zitten we goed in het dossier? Maken we waar wat we hebben opgeschreven? Het gaat erom dat we dat aantonen – dat is iets anders dan bewijzen.
In onze coördinatiegroep zijn vragen voorbereid die we elkaar gaan stellen. Uitgangspunt daarvoor zijn de vier standaarden van de NVAO: de beoogde leerresultaten, de onderwijsleeromgeving, toetsing en de kwaliteitszorg. Deze vier standaarden houden we ook aan in ons dossier én in de film.
Eén ding is al duidelijk: studenten zullen tijdens de hoorzitting op 5 februari als eerste aan het woord komen. Zij introduceren de film, en beantwoorden daarna vragen die de commissie aan hen stelt.
Wat ons informatiedossier verder kleur geeft, zijn citaten en uitspraken. Zoals ons motto: “Je hebt geen opleidingsschool maar je bent er een.”
Dat willen we ook in het gesprek laten blijken. We streven ernaar maximaal te presteren, niet alleen in de dagelijkse uitvoering, maar ook voor de commissie. In mei volgt de uitslag – we hopen dat onze circa driehonderd opleidingsplaatsen dan structureel erkend en bekostigd worden.’

Aansluitend op de bekendmaking door de NVAO houdt RPO Rijnmond zijn jaarbijeenkomst (op woensdag 5 juni 2019).

De film over de studenten wordt na het accreditatietraject ook ingezet voor het informeren van nieuwe studenten.

N.B. Klik op de links in bovenstaande tekst om de film te zien, of klik op onderstaande foto.