– De tweede- en derdejaars studenten binnen het cluster Nieuwe Waterweg Noord (NWN) een kick-off van dit studiejaar hielden met onder andere een weerbaarheidstraining ‘Rots en Water’ door trainer Marcel Venis?
In de gymzaal van Lyceum Schravenlant ondergingen de studenten aan den lijve een aantal oefeningen rond thema’s als stevig staan, ademkracht, grenzen stellen en zelfvertrouwen. Er is hard gewerkt en veel gelachen, meldt clustercoördinator Hans Speksnijder.

(foto van website www.zhanwen.nl, met rechts Marcel Venis)

– De VO-raad op 12 december een magazine publiceert over leernetwerken waarin ook een interview staat met Nandi Dijkstra, personeelsadviseur van OZHW, over ons leernetwerk RPO-Prof?
De special verschijnt ter gelegenheid van de slotbijeenkomst van Stap 2, ‘Leidinggeven in spagaat’ in Kaap Doorn. Stap 2 is het programma van de VO-raad waaronder het leernetwerk valt.

– RPO Rijnmond aan de 33 aangesloten scholen heeft gevraagd een oproep te publiceren voor meer werkplekbegeleiders? We willen namelijk blijven investeren in de infrastructuur voor begeleiding van studenten en startende collega’s.
Lees hier het bericht voor de interne nieuwsbrieven op of intranet.