RPO Rijnmond introduceert de Coördinatiegroep Samen Professionaliseren (CSP) bij de aangesloten scholen en besturen. Deze coördinatiegroep werkt vanuit de RPO-visie op Samen Professionaliseren. Het Samen Professionaliseren krijgt op deze manier een structurele plaats in de opleidingsschool.

Samenstelling
De Coördinatiegroep Samen Professionaliseren bestaat uit:
– Nandi van Bergen (ROOZZ),
– Angelique van Riel (VPR) en
– Sjoerd Hoekstra (NWN en coördinator Samen Professionaliseren).

V.l.n.r. Angelique van Riel, Sjoerd Hoekstra en Nandi van Bergen

Planning
Op korte termijn neemt de CSP contact op met een contactpersoon per school (na overleg met schoolopleider en directeur van de locatie).

In het schooljaar 2019-2020 wil de CSP verder bouwen aan:
1. Makelaarsfunctie: een overzicht van vraag en aanbod in kaart brengen (vlootschouw). Individueel en op schoolniveau.
2. Scholen ondersteuning bieden bij Strategisch HRM (SHRM).
3. Realiseren RPO Academie (professionaliseringactiviteiten). Het aanbod wordt maandelijks geüpdatet.
4. Uitbreiden in-company-aanbod (nu al: Training voor werkplekbegeleiders, Assessorentraining, Schoolopleiderstraining, Training moderatoren).
5. Doorontwikkelen project Gluren bij de Buren.
6. Inrichten ‘Leergang Leiderschap’ voor schoolleiders
7. Leden CSP bezoeken de scholen c.q. scholengroepen voor toelichting op plannen.

Mail voor meer informatie: Sjoerd Hoekstra, s.hoekstra@helinium.nl