RPO Rijnmond introduceert de Coördinatiegroep Samen Professionaliseren (CSP) bij de aangesloten scholen en besturen. Deze coördinatiegroep werkt vanuit de RPO-visie op Samen Professionaliseren. Het Samen Professionaliseren krijgt op deze manier een structurele plaats in de opleidingsschool.

Samenstelling
De Coördinatiegroep Samen Professionaliseren bestaat uit drie vertegenwoordigers uit de drie clusters:
– Nandi Dijkstra (ROOZZ),
– Angelique van Riel (VPR) en
– Judith Claassens-Abresch (NWN).
Om het Samen professionaliseren een gezicht te geven is Sjoerd Hoekstra aangesteld als coördinator professionalisering. Sjoerd Hoekstra is tevens coördinator van twee clusters Voorne-Putten/Rozenburg (VPR) en Nieuwe Waterweg-Noord (NWN, tijdelijk).

V.l.n.r. Angelique van Riel, Sjoerd Hoekstra, Judith Claassens-Abresch, Nandi Dijkstra

Planning
Op korte termijn wil de CSP in contact komen met een contactpersoon per school (na overleg met schoolopleider en directeur van de locatie).

In het schooljaar 2019-2020 wil de CSP verder bouwen aan:
1. Makelaarsfunctie: een overzicht van vraag en aanbod in kaart brengen (vlootschouw). Individueel en op schoolniveau.
2. Scholen ondersteuning bieden bij Strategisch HRM (SHRM).
3. Realiseren RPO Academie (professionaliseringactiviteiten)
4. Uitbreiden in-company-aanbod (nu reeds training voor werkplekbegeleiders, assessorentraining, schoolopleiderstraining, training moderatoren).
5. Doorontwikkelen project Gluren bij de Buren.
6. Inrichten ‘Leergang Leiderschap’ voor schoolleiders
7. Leden CSP bezoeken de scholen voor toelichting op plannen.

Mail voor meer informatie over de SCP: Sjoerd Hoekstra, s.hoekstra@helinium.nl