‘Welkom op het RPO Rijnmond-feestje’, zei Ton Roelofs, voorzitter van RPO Rijnmond, op woensdagmiddag 26 juni 2019 tegen de circa vijftig aanwezigen in Theater Walhalla, waar het toekennen van het officiële predicaat Opleidingsschool alvast werd gevierd.

‘We hebben als aspirant-opleidingsschool de toets gedaan en zijn geslaagd. Er is een prachtig rapport over ons geschreven door de NVAO, afnemer van de toets. Dit ligt met een positief advies bij de minister.’ RPO Rijnmond verwacht dat de bewindsman binnen afzienbare tijd de officiële erkenning geeft, waarna het officieel een erkende opleidingsschool is en ook de bijbehorende financiering ontvangt.

Intrinsieke motivatie
Roelofs prees de inzet, betrokkenheid en volharding van alle werkplekbegeleiders, schoolopleiders, instituutsopleiders, directeuren en bestuurders van de betrokken scholen, en ook de clustercoördinatoren en coördinator Liesbeth Bloeme. ‘We werken vanuit intrinsieke motivatie’, zei hij, ‘met als focus: leerlingen goed laten leren op onze scholen.’
Hij onderstreepte het nut en het belang van samenwerking, van het toewerken naar de stip op de horizon, concreet: de erkenning door het ministerie.

Samen Professionaliseren
RPO Rijnmond biedt naast de initiële opleiding van leraren ook begeleiding van startende leraren (BSL) en samen professionaliseren.
Dit laatste aspect krijgt steeds meer vorm, dankzij de nieuwe coördinatiegroep Samen Professionaliseren. De voorman daarvan, Sjoerd Hoekstra, tevens coördinator van twee clusters: Voorne-Putten/Rozenburg en Nieuwe Waterweg-Noord, presenteerde kort de leden van de groep en vertelde de aanwezigen welke faciliteiten er nu al zijn op dit gebied.

De groep gaat verder met het in kaart brengen van de mogelijkheden die er al zijn, en de ontwikkelbehoeften van scholen. Daarom riep Hoekstra de besturen en scholen op om zich te melden met hun expertise en hun ontwikkelvragen, zodat de coördinatiegroep haar makelaarsfunctie optimaal kan uitvoeren. De eerste wensen voor professionalisering werden trouwens ter plekke al verzameld.

Lesson Study
Een voorbeeld van Samen Professionaliseren is Lesson Study, waarbij een klein lerarenteam een onderzoeksles ontwerpt en het leren door de leerlingen tijdens deze les observeert. In een gesproken column schetste Sui Lin Goei, universitair docent aan de Vrije Universiteit en programmaleider Lesson Study aan Hogeschool Windesheim, het succes van deze aanpak, die vanuit Japan inmiddels ingang heeft gevonden over de hele wereld. Ook in Nederland wint ze terrein.

Ze nodigde en passant de aanwezigen uit voor de landelijke conferentie Lesson Studie NL die op 4 september 2019 plaatsvindt in de Johan Cruyff Arena. Daar zijn ook demonstratielessen te volgen.
Klik hier voor de integrale tekst van de gastcolumn.

Gespreksleider Bob Koster, lector Werkplekleren van Fontys Hogeschool, haalde de wensen op voor de verdere invulling van het Samen Professionaliseren in de opleidingsschool.

Heel treffend schreef een aanwezige op een wenskaart voor Samen Professionaliseren: ‘Ik wens tijd om Lesson Study te ontwikkelen en teams er enthousiast voor te maken.’

Onder het genot van een drankje en hapje konden de relaties van RPO Rijnmond tot slot bijpraten en elkaar een goede vakantie toewensen.

 

V.l.n.r. Chantal van Ooijen en Els de Bock (Hogeschool Rotterdam), Ton Roelofs en Liesbeth Bloeme (RPO Rijnmond).

Na afloop van de bijeenkomst ontving RPO Rijnmond de officiële erkenning als opleidingsschool van de Hogeschool Rotterdam.