RPO Rijnmond heeft dit najaar meegedaan aan een campagne ‘Leraar van Buiten’ om nieuwe leraren te werven voor de tekortvakken op scholen in de regio Rijnmond. In november 2019 zijn er vijf avonden gehouden waarop mensen van buiten het onderwijs zich konden oriënteren op een overstap naar het voortgezet onderwijs of mbo. Op elke avond kwamen 80 mensen af, en telkens gaven gemiddeld 20 mensen aan een snuffelstage te willen doen als vervolg van het oriëntatieproces.

Drie avonden in Rijnmond
De informatieavonden vonden plaats in Den Haag, Hoogvliet, Rotterdam, Dordrecht en Schiedam. De avonden in Hoogvliet, Dordrecht en Schiedam waren gecoördineerd door projectleider Peter van der Zwaal namens Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rijnmond (RPO Rijnmond).

Veel vragen beantwoord
Na plenaire informatie kozen de bezoekers op zo’n avond uit interactieve sessies over het zij-instroomtraject, de lerarenopleiding, het reilen en zeilen op een school, personeelszaken en het aanbod van een opleidingsschool. Daar kregen ze antwoord op veel van hun vragen en hoorden ze meer over de context van het leraar-worden. Veel aanwezigen maakten gebruik van de mogelijkheid om tijdens de borrel persoonlijk te spreken met ervaringsdeskundigen of sessieleiders. Ze konden vervolgens aangeven of ze een snuffelstage willen doen en daarna eventueel een oriëntatiecursus ‘Zin in Lesgeven’.

‘Goed voor de diversiteit’
Projectleider Peter van der Zwaal zegt: ‘De hoge opkomst toont aan dat er veel belangstelling is voor het vak van leraar bij volwassenen die al een carrière hebben opgebouwd.’ Van der Zwaal hoopt dat de campagne daadwerkelijk gaat voorzien in meer leraren voor de tekortvakken. Grote tekortvakken zijn: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, Nederlands, Duits, Engels en Frans.
‘Het is bovendien goed voor de diversiteit in het onderwijs als er meer mensen met een andere achtergrond instromen als leraar.’

Samenwerkende partners
Voor de campagne hebben samengewerkt: De Rode Loper (schoolbesturen in de regio Den Haag), de gemeente Rotterdam en RPO Rijnmond (i.c. Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rijnmond). Meer informatie: www.leraarvanbuiten.nl en op de Facebookpagina @LeraarvanBuiten

Bijeenkomst in Hoogvliet

Bijeenkomst in Dordrecht

Bijeenkomst in Schiedam