De Opleidingsschool Rijnmond is bezig om het curriculum voor Samen Opleiden te vernieuwen. Daarbij worden de volgende doelen nagestreefd: een studeerbaarder programma en meer studierendement voor de studenten, dus minder uitval of vertraging in de hoofdfase van de opleiding.

Studenten meldden terug dat ze de Hogeschool (waar ze theorie krijgen) en de scholen (waar ze in de praktijk leren lesgeven) nog teveel ervaren als twee gescheiden werelden. Op de Hogeschool werkten ze toe naar toetsen, op de scholen waren ze vooral bezig met ‘vlieguren’ maken en leerwerktaken uitvoeren. Ook vinden ze de combinatie van colleges op de Hogeschool en twee dagen stagelopen in de praktijk zwaar.

Eén wereld
Telke Ruhe, interim-projectleider van de Hogeschool Rotterdam, vertelt: ‘De curriculumvernieuwing probeert van die twee werelden één wereld te maken. Het generieke deel van de opleiding, dus het deel dat gaat over pedagogiek, didactiek en professioneel handelen, zal minder dan tot nu toe via aparte toetsen op de hogeschool worden afgesloten, en meer in de vorm van beroepsproducten. We willen daarbij inzichtelijk maken hoe we als Opleidingsschool begeleiden en beoordelen. Dan wordt het voor de studenten duidelijker wat we van hen vragen, en is het mogelijk beter samen op te trekken met de scholen wat betreft begeleiding en monitoring van studenten.
Verder moet er ruimte in het programma komen waarin studenten kunnen beziggaan met lesgeven en leren van lesgeven.’

Werksessies
Hoe een en ander concreet vorm krijgt, wordt besproken in werksessies van de scholen en Hogeschool Rotterdam. Eind deze maand is er weer een sessie. Gesprekspunten zijn dan bijvoorbeeld: de wisselwerking tussen hogeschool en stagescholen, en welke beroepsproducten het lesgeven versterken.
Het nieuwe curriculum begint in augustus 2020. Wordt vervolgd!