‘Mijn grootouders zaten in het onderwijs – mijn grootvader was in 1946 oprichter van het CPS – en ik heb die ambitie al vanaf mijn zesde jaar. Onderwijs is een mooie sector: je werkt met mensen, en dat doe je op een fatsoenlijke manier.
Mijn belangrijkste motivatie is: het contact met leerlingen, jonge mensen helpen in hun ontwikkeling. Ik kan veel creativiteit kwijt in mijn vak. Op microniveau – in mijn lessen – heb ik veel keuzevrijheid.
Dit is mijn zestiende jaar op deze school. Ik ontwikkel me steeds: in 2008 volgde ik een hbo-masteropleiding tot eerstegraads docent. Ik heb de coachingscursus gevolgd en ben nu coach voor studenten en startende leraren. Ik probeer op gelijke voet naast de stagiairs te staan en zorg ervoor dat ze zelf oplossingen bedenken. Ik stimuleer dat ze zelfstandig functioneren, maar ben altijd bereid om met hen mee te denken.
Vorig jaar maakte ik deel uit van een professionele leergemeenschap (PLG) die een traject van drie jaar uitstippelde om startende leraren te begeleiden. Want starters hebben ’t pittig, en verdienen het dat collega’s hen welkom heten en steunen, zodat ze met enthousiasme deelnemen aan het onderwijs Aan de PLG namen ook twee dames van een lerarenopleiding deel. Het voordeel van deze vorm van samenwerking vind ik dat er gestructureerd wordt gewerkt, aan de hand van een duidelijk tijdpad, en dat je er tijd voor krijgt. Ik werd erdoor aan het denken gezet: hoe begeleid je iemand effectief, en waar eindigt het?
De waarde van goede begeleiding moet je niet onderschatten. Investeer daarin als school. Het spreekwoord zegt niet voor niets: ‘It takes a school to raise a teacher’.