‘Door mee te doen aan een PLG deel je op een informele manier kennis en wissel je ervaringen uit, met als resultaat: tastbare verdieping op schoolspecifieke thema’s. We zijn met zo’n veertien andere professionals bezig geweest om een inductieplan te schrijven voor startende leraren. In een professionele leergemeenschap leer je veel van elkaar. Bij een cursus is dat anders, dan absorbeer je meer. Hier ging het om geven en nemen. Iedereen had een eigen inbreng.
Toen we begonnen hadden wij het idee: onze school heeft al een goed inductieplan. Dus we konden in het begin veel géven. Later bleek dat we ook konden “halen”, want dankzij de PLG is er zóveel bijgekomen. We bleken toch blinde vlekken te hebben, ook al dachten we dat zaken goed geregeld waren. Dankzij de samenwerking is het inductieplan voor onze school nu veel completer!

Aan het begin van het jaar waarin de PLG bij elkaar kwam, hadden we het idee dat we wat aan het zwemmen waren. Gaandeweg werd duidelijk wat het resultaat moest zijn en aan welke eisen het moest voldoen. We gingen onderzoeken, leren, vergelijken en ontwikkelen. Ook werd voor onszelf duidelijker waarop we de nadruk in onze inductie wilden leggen. Want het eindproduct is specifiek gemaakt voor onze school. De aanpak die de lerarenopleiders voor onze PLG-bijeenkomsten hanteerden, was heel aansprekend: ze maakten lijstjes met ‘to do’, ‘busy’ en ‘done’. Deze ‘scrum’methode hebben we in een later stadium, ook toegepast in sommige secties.

We kregen van de lerarenopleiders en onze collega’s van andere scholen veel tips in de PLG. Zoals: laat het plan dat je hebt ontwikkeld, ondertekenen door de schoolleider of het managementteam, waardoor het plan officieel wordt opgenomen en wordt geimplementeerd. En: stel nieuwe docenten en studenten vóór aan de collega’s in de docentenkamer, bijvoorbeeld door een A4’tje op te hangen op het prikbord met een foto en informatie over het schoolvak, en de werkplekbegeleider en over de persoon zelf. Nog een tip was een USB-stick te geven aan nieuwe docenten met belangrijke informatie over het werken op onze school, inclusief een lijst met afkortingen die we gebruiken. Een meerwaarde vonden we dat we met z’n tweeën meededen aan de PLG. Zo konden we elkaar aanvullen en samen tussenproducten maken.’