‘Lesgeven is een vak op zich. Het is een ambacht dat je door theorie en veel praktijk onder de knie kunt krijgen en dat daarna onderhoud vergt. Leerprocessen zijn bovendien complexe processen en dat vereist van leraren dat ze continu ‘up-to-date’ blijven.
Voor de totale kwaliteit van het onderwijs op een school is het belangrijk dat aanstaande collega’s de ruimte krijgen het vak te leren en dat startende collega’s gesteund worden om succesvol volledig zelfstandig te functioneren. Voor ervaren collega’s is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op onderwijskundig, didactisch en vakinhoudelijk gebied.
RPO Rijnmond steekt primair in op het professioneel begeleiden van studenten, maar aandacht voor de andere groepen – de startende en ervaren collega’s – is net zo belangrijk. Door ‘breed’ in te steken omvatten de activiteiten van RPO Rijnmond het totale personeelsbeleid. Daarmee is ze ook een belangrijke factor in de totale kwaliteitsborging van mijn school!
Professionalisering is voor mij de zoektocht naar optimale leerprocessen en hoe je daaraan met een team zo goed mogelijk invulling geeft. Zelf professionaliseer ik me door me bezig te houden met de vraag hoe leerprocessen verlopen en daarover met anderen van gedachten te wisselen.’