‘Het is een must dat leraren bezig zijn met professionalisering, omdat de wereld, onze maatschappij, de kinderen en hun vak veranderen. Zoals artsen hun bekwaamheid op peil houden, is dat ook zaak voor leraren.
Zelf volg ik daarom cursussen voor schoolleiders – bijvoorbeeld een uitgebreide cursus op het gebied van financiën – , bezoek ik conferenties en lees ik boeken.
Ik verwacht van docenten dat ze ook bezig zijn met hun professionele ontwikkeling. Ze hebben daar volgens de CAO 10 procent van hun jaartaak voor, dat is 177 uur. Omgerekend is dat een halve dag per week.
De werkdruk verhindert in veel gevallen dat ze die tijd er echt aan besteden. Dat snap ik ook wel, want docenten zijn heel erg druk met de dagelijkse dingen: lessen voorbereiden en geven en vergaderen. Maar op de lange termijn gaat het erom dat ze weten hoe hersenen werken, hoe leerlingen het beste leren, en welke ontwikkelingen er in hun vak zijn. Dat moeten ze bijhouden.
Nog een aspect: Passend onderwijs komt de scholen in. Ook op dit terrein is het belangrijk dat docenten goed beslagen ten ijs komen. Hoe zorgen ze ervoor dat wat diverser leerlingen goed tot hun recht komen? Bijvoorbeeld leerlingen met problemen in het autistisch spectrum – welke sociale vaardigheden moeten ze daarvoor hebben om hen didactisch goed te begeleiden? Dan heb ik het nog niet over de pedagogiek. Professionalisering moet dus integraal onderdeel zijn van je vak.’