‘Het leraarschap is een dynamisch beroep waarin je nooit bent “uitgeleerd”. Ontwikkelingen die op de school afkomen doen voortdurend een beroep op de professionaliteit van de leraar – die ook de inhoudelijke en didactische ontwikkelingen in de vakgebieden moet bijhouden.
We zetten zowel tijdens de opleiding als bij de eerste dienstjaren van startende leraren de expertise van ervaren leraren in bij hun begeleiding. Zo doen we niet alleen een beroep op de professionaliteit van de zittende leraren maar bevorderen we dat álle leraren hun professionele ontwikkeling blijven onderhouden. Anders gezegd: we stimuleren “eigenaarschap”. Dat staat volledig ten dienste van goed onderwijs aan alle leerlingen.
Bij RPO Rijnmond is de doorlopende professionele ontwikkeling van de leraar het uitgangspunt, voor elke fase van de loopbaan. Het gaat zowel om de inhoud als om de werkvorm die moet aansluiten op het informele leren op de eigen werkplek. Om een voorbeeld te geven: toekomstige leraren leren vanuit de echte beroepscontext de relevante leervragen te stellen voor het duurzaam onderhouden van de beroepsbekwaamheid.
Ook zelf doe ik aan professionalisering. Ik ontwikkel nu mijn adviesvaardigheden om in gesprekken met bestuurders en directies de kwaliteit van goed personeelsbeleid – kortom: strategisch HRM – in de onderwijssector te bevorderen. Dit doe ik als ledenadviseur van de VO-raad. Hierdoor heb ik contact met veel collega-scholen en leer ik zelf ook vanuit verschillende perspectieven en contexten te kijken. Dat komt ten goede aan de ontwikkeling van zowel mijn eigen school als van de scholen van RPO Rijnmond.’