De feestelijke borrel van RPO Rijnmond op 26 juni 2019 was meteen een mooie gelegenheid om de nieuwe coördinatiegroep Samen Professionaliseren (CSP) voor te stellen. CSP-voorman Sjoerd Hoekstra presenteerde kort de leden van de groep. Daarna vertelde hij de aanwezigen welke faciliteiten er nu al zijn op dit gebied.

 

Voorbeelden
Zo heeft bestuur OZHW het aanbod van de interne academie opengesteld voor RPO Rijnmond. Ook zijn de werkplaatsen van PENTA college CSG toegankelijk gemaakt, en is een Leergang Leiderschap in ontwikkeling bij Onderwijsgroep Galilei, die in de toekomst beschikbaar wordt voor RPO.
Dat zijn slechts enkele voorbeelden van aanbod uit de RPO-scholen.

Ook de partners van RPO worden bij het Samen Professionaliseren betrokken: de in-companytrainingen, zoals de trainingen voor werkplekbegeleiders, assessoren en schoolopleiders, die nu al in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam worden georganiseerd horen bij het aanbod, net als het VELON-traject voor lerarenopleiders.

Makelaarsfunctie
De groep gaat verder met het in kaart brengen van de mogelijkheden die er al zijn, en de ontwikkelbehoeften van scholen. Daarom riep Hoekstra de besturen en scholen op om zich te melden met hun expertise en hun ontwikkelvragen, zodat de coördinatiegroep haar makelaarsfunctie optimaal kan uitvoeren.

Mail voor meer informatie over en contact met de SCP: Sjoerd Hoekstra, s.hoekstra@helinium.nl