Over ons

Visie

RPO Rijnmond is een opleidingsschool waarin de ontwikkeling van studenten en leraren in een doorlopende lijn vorm krijgt. Anders gezegd: het draait in RPO Rijnmond om opleiden en professionaliseren van studenten, startbekwame en vakbekwame leraren.

In RPO Rijnmond krijgen studenten de kans om in de praktijk, op een grote diversiteit aan scholen van praktijkonderwijs, gymnasium, mbo en het ‘groene’ onderwijs, zich het vak van leraar eigen te maken. Daarbij worden ze begeleid door professionele begeleiders vanuit de scholen en vanuit de opleidingsinstituten.

In RPO Rijnmond vinden we uitmuntende vakkennis, pedagogisch en didactisch meesterschap, en rijke praktijkervaring essentiële ingrediënten voor de kwaliteit van onze leraren. In ons samenwerkingsverband krijgen leraren en studenten, als leraar in opleiding, de ruimte om zich hierin te blijven ontwikkelen.

Samen professionaliseren en samen opleiden zijn in RPO Rijnmond verweven in het human resourcebeleid van de partners. We gaan ervanuit dat elke leraar (in opleiding) als professional de ruimte krijgt en neemt zich te blijven ontwikkelen.

In ons onderwijs worden op de veelheid aan scholen diverse accenten gelegd. Gepersonaliseerd leren met veel aandacht voor digitale didactiek is daarvan een voorbeeld.