Over ons

Visie

RPO Rijnmond is een opleidingsschool waarin de ontwikkeling van studenten en leraren in een doorlopende lijn vorm krijgt. Anders gezegd: het draait in RPO Rijnmond om opleiden en professionaliseren van studenten, startbekwame en vakbekwame leraren.

In RPO Rijnmond krijgen studenten de kans om in de praktijk, op een grote diversiteit aan scholen van praktijkonderwijs, gymnasium, mbo en het ‘groene’ onderwijs, zich het vak van leraar eigen te maken. Daarbij worden ze begeleid door professionele begeleiders vanuit de scholen en vanuit de opleidingsinstituten.

In RPO Rijnmond vinden we uitmuntende vakkennis, pedagogisch en didactisch meesterschap, en rijke praktijkervaring essentiële ingrediënten voor de kwaliteit van onze leraren. In ons samenwerkingsverband krijgen leraren en studenten, als leraar in opleiding, de ruimte om zich hierin te blijven ontwikkelen.

Samen professionaliseren en samen opleiden zijn in RPO Rijnmond verweven in het human resourcebeleid van de partners. We gaan ervanuit dat elke leraar (in opleiding) als professional de ruimte krijgt en neemt zich te blijven ontwikkelen.

In ons onderwijs worden op de veelheid aan scholen diverse accenten gelegd. Gepersonaliseerd leren met veel aandacht voor digitale didactiek is daarvan een voorbeeld.

Ik wil de studenten laten vliegen!

lees verder >>
Marianne Bijkerk, clustercoördinator Zuid-Holland-Zuid en schoolopleider Walburg College

Als eigen mensen het huidige personeel professionaliseren, kan dat mooi worden!

lees verder >>
Arie Cové, directeur-bestuurder RGO Middelharnis

In korte tijd veel ervaring opdoen, in teamverband leren en goede hulp krijgen bij problemen; dat vind ik fijn aan de opleidingsschool.

lees verder >>
Pebbles van Schaik-Herkhof, student

Doordat ik zelf ook dagelijks voor de klas sta kan ik de studenten goed helpen

lees verder >>
Armin de Graaf, instituutsopleider Armin de Graaf, docent natuurkunde en werkplekbegeleider, instituutsopleider van de Hogeschool Rotterdam

Begeleiders trappen bijvoorbeeld op de rem als je teveel wilt doen

lees verder >>
Dewi van der Gaag, student

Ik fluister de studenten in: houd je eigen ontwikkeling in de gaten!

lees verder >>
Leike van der Leun, instituutsopleider

Laten we elkaars kennis en vaardigheden gebruiken voor professionalisering

lees verder >>
Anders Vink, directeur

Studenten mogen mijn sterke punten best overnemen!

lees verder >>
Patrick Warbout, leraar aardrijkskunde en werkplekbegeleider

Ik liep veel meer stage en had een begeleider die de brug sloeg tussen de hogeschool en mijn stagescholen

lees verder >>
Robert Mol, oud-student

Hoe meer goede docenten kinderen hebben, des te minder gaan ze het slechte pad op

lees verder >>
Tuğba Özçelik, student

Jonge mensen binnen je school geven een andere sfeer

lees verder >>
Floor Kik, personeelsadviseur