Samen Opleiden

Leraar kun je het beste worden als je je theoretische opleiding combineert met zoveel mogelijk ervaring in de praktijk van de klas en de school. Dat kan via ons traject ‘Samen Opleiden’, ook wel ‘de duale opleiding’ genoemd.

We leiden je samen met een lerarenopleiding op als je:

  • studeert aan de lerarenopleiding (hbo-niveau) en het vierjarige voltijd- of deeltijdtraject volgt
  • een kopopleiding volgt (een lerarenopleiding van een jaar, na of naast een masteropleiding in
  • je vak)
  • een zij-instromerstraject volgt
  • bent aangenomen als trainee voor Eerst de Klas of Onderwijstrainees
  • studeert aan de Universiteit Leiden of TU Delft, en een educatieve minor of master volgt
  • studeert voor een tweede bevoegdheid in je eigen vak of een nieuw vak.

De scholen voor voortgezet onderwijs vormen een partnerschap met:

  • de lerarenopleiding van de Hogeschool Rotterdam (Instituut voor Lerarenopleidingen)
  • de universitaire lerarenopleiding ICLON (Leiden)
  • de universitaire lerarenopleiding SEC (Delft)

Welke vo-scholen dit zijn, kun je vinden onder Scholen op de pagina Deelnemers.