Begeleiden van startende leraren

Als startende leraar wil je je ontwikkelen tot een kundige leraar die met plezier voor de klas staat en zich thuis voelt op school. Dat kán met onze begeleiding of ‘inductie’. Hiervoor heeft elke school een aanpak (of arrangement) ontwikkeld voor een periode van drie jaar. We krijgen hiervoor ondersteuning en subsidie van de overheid, in het kader van het project Begeleiding Startende Leraren (BSL). Vergelijk het met autorijden: je leert het pas echt nadat je je rijbewijs hebt gehaald.

Dit mag je verwachten

Op welke school je ook werkt, en ongeacht of je al bevoegd bent of nog voor je bevoegdheid studeert, dit kun je verwachten:

  1. Coaches en een persoonlijke mentor volgen je lessen en geven feedback op je functioneren in de klas.
  2. Samen met andere startende collega’s heb je intervisiebijeenkomsten.
  3. Je neemt deel aan professionele leergemeenschappen (PLG’s) over inspirerende, actuele thema’s.

Meer informatie

Wil je weten of de school waar jij werkt ook een begeleidingsaanpak of inductiearrangement heeft, neem dan contact op met één van de clustercoördinatoren.

Cluster ROOZZ – Marianne Bijkerk: Marianne.Bijkerk@OZHW.nl

Cluster VPR – Joop Grimm: j.grimm@penta.nl

Cluster VPR – Sjoerd Hoekstra: s.hoekstra@helinium.nl

Cluster NWN – Hans Speksnijder: speksnijder@demavovos.nl

Begeleidingsplan

De aanpak van RPO Rijnmond is verwoord in de kaderstellende nota die je hier vindt.

Als eigen mensen het huidige personeel professionaliseren, kan dat mooi worden!

lees verder >>
Arie Cové, directeur-bestuurder RGO Middelharnis

Hoe meer goede docenten kinderen hebben, des te minder gaan ze het slechte pad op

lees verder >>
Tuğba Özçelik, student

In korte tijd veel ervaring opdoen, in teamverband leren en goede hulp krijgen bij problemen; dat vind ik fijn aan de opleidingsschool.

lees verder >>
Pebbles van Schaik-Herkhof, student

Ik liep veel meer stage en had een begeleider die de brug sloeg tussen de hogeschool en mijn stagescholen

lees verder >>
Robert Mol, oud-student

Doordat ik zelf ook dagelijks voor de klas sta kan ik de studenten goed helpen

lees verder >>
Armin de Graaf, instituutsopleider Armin de Graaf, docent natuurkunde en werkplekbegeleider, instituutsopleider van de Hogeschool Rotterdam

Studenten mogen mijn sterke punten best overnemen!

lees verder >>
Patrick Warbout, leraar aardrijkskunde en werkplekbegeleider

Ik wil de studenten laten vliegen!

lees verder >>
Marianne Bijkerk, clustercoördinator Zuid-Holland-Zuid en schoolopleider Walburg College

Ik fluister de studenten in: houd je eigen ontwikkeling in de gaten!

lees verder >>
Leike van der Leun, instituutsopleider

Begeleiders trappen bijvoorbeeld op de rem als je teveel wilt doen

lees verder >>
Dewi van der Gaag, student

Jonge mensen binnen je school geven een andere sfeer

lees verder >>
Floor Kik, personeelsadviseur

Laten we elkaars kennis en vaardigheden gebruiken voor professionalisering

lees verder >>
Anders Vink, directeur