Begeleiden van startende leraren

Als startende leraar wil je je ontwikkelen tot een kundige leraar die met plezier voor de klas staat en zich thuis voelt op school. Dat kán met onze begeleiding of ‘inductie’. Hiervoor heeft elke school een aanpak (of arrangement) ontwikkeld voor een periode van drie jaar. We krijgen hiervoor ondersteuning en subsidie van de overheid, in het kader van het project Begeleiding Startende Leraren (BSL). Vergelijk het met autorijden: je leert het pas echt nadat je je rijbewijs hebt gehaald.

Dit mag je verwachten

Op welke school je ook werkt, en ongeacht of je al bevoegd bent of nog voor je bevoegdheid studeert, dit kun je verwachten:

  1. Coaches en een persoonlijke mentor volgen je lessen en geven feedback op je functioneren in de klas.
  2. Samen met andere startende collega’s heb je intervisiebijeenkomsten.
  3. Je neemt deel aan professionele leergemeenschappen (PLG’s) over inspirerende, actuele thema’s.

Meer informatie

Wil je weten of de school waar jij werkt ook een begeleidingsaanpak of inductiearrangement heeft, neem dan contact op met één van de clustercoördinatoren.

Cluster ROOZZ – Marianne Bijkerk: Marianne.Bijkerk@OZHW.nl

Cluster VPR – Joop Grimm: j.grimm@penta.nl

Cluster VPR – Sjoerd Hoekstra: s.hoekstra@helinium.nl

Cluster NWN – Hans Speksnijder: speksnijder@demavovos.nl

Begeleidingsplan

De aanpak van RPO Rijnmond is verwoord in een begeleidingsplan dat je hier vindt.