Organisatie

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur (voorheen: regiegroep) van Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rijnmond (en ook van RPO Rijnmond) is samengesteld uit schoolbestuurders, schoolopleiders (van elk cluster één) en vertegenwoordigers van de drie opleidingsinstituten (Hogeschool Rotterdam, ICLON en SEC – Delft).

Dit zijn de leden van het dagelijks bestuur:

Schoolbestuurders:

 • Jenny H. Everts-van Driel (ROOZZ, voorzitter College van Bestuur OZHW)
 • Wim Kokx (NWN, directeur bestuurder OSVS)
 • Ton Roelofs (VPR, directeur kwaliteit CVO)
 • Paul Slier (VPR, waarnemend bestuurder Galilei)

Clustercoördinatoren, tevens schoolopleiders:

 • Marianne Bijkerk (ROOZZ, coördinator Samen opleiden Walburg College)
 • Joop Grimm (VPR, contactpersoon Samen opleiden PENTA)
 • Sjoerd Hoekstra (VPR, contactpersoon Samen opleiden Galilei)
 • Hans Speksnijder (NWN, contactpersoon Samen opleiden Het College VOS)

Vertegenwoordigers van opleidingsinstituten:

 • Nelleke Belo (coördinator beroepspraktijk, ICLON, Universiteit Leiden)
 • Maartje van den Bogaard (opleidingscoördinator SEC, TU Delft)
 • Els de Bock (directeur lerarenopleiding Hogeschool Rotterdam)

Coördinatie:

 • Liesbeth Bloeme (coördinator RPO Rijnmond)

Coördinatiegroep Opleiden

Onder de regiegroep functioneert de coördinatiegroep Opleiden, om het beleid van de regiegroep uit te voeren. In deze coördinatiegroep zitten de projectleiders Samen opleiden en de vertegenwoordigers van de opleidingen, onder leiding van de programmamanager.
Elk van de drie clusters kent een overleg van schoolopleiders, onder leiding van de projectleider Samen opleiden.

Leernetwerk Professionalisering

Het leernetwerk RPO-Prof is bezig met het opstellen van een professionaliseringsplan: het RPO-Profplan.

Netwerk aspirant-opleidingsscholen

RPO Rijnmond neemt deel aan het netwerk van zeven aspirant-opleidingsscholen dat is opgericht door het Steunpunt Opleidingsscholen. Daar delen we ervaringen met andere aspiranten en wisselen suggesties uit. Het netwerk fungeert als professionele leergemeenschap (PLG) voor opleidingsscholen-in-wording.

Organogram

Organisatie

Hoe meer goede docenten kinderen hebben, des te minder gaan ze het slechte pad op

lees verder >>
Tuğba Özçelik, student

Ik fluister de studenten in: houd je eigen ontwikkeling in de gaten!

lees verder >>
Leike van der Leun, instituutsopleider

Laten we elkaars kennis en vaardigheden gebruiken voor professionalisering

lees verder >>
Anders Vink, directeur

Als eigen mensen het huidige personeel professionaliseren, kan dat mooi worden!

lees verder >>
Arie Cové, directeur-bestuurder RGO Middelharnis

Ik liep veel meer stage en had een begeleider die de brug sloeg tussen de hogeschool en mijn stagescholen

lees verder >>
Robert Mol, oud-student

Doordat ik zelf ook dagelijks voor de klas sta kan ik de studenten goed helpen

lees verder >>
Armin de Graaf, instituutsopleider Armin de Graaf, docent natuurkunde en werkplekbegeleider, instituutsopleider van de Hogeschool Rotterdam

Jonge mensen binnen je school geven een andere sfeer

lees verder >>
Floor Kik, personeelsadviseur

Begeleiders trappen bijvoorbeeld op de rem als je teveel wilt doen

lees verder >>
Dewi van der Gaag, student

Ik wil de studenten laten vliegen!

lees verder >>
Marianne Bijkerk, clustercoördinator Zuid-Holland-Zuid en schoolopleider Walburg College

Studenten mogen mijn sterke punten best overnemen!

lees verder >>
Patrick Warbout, leraar aardrijkskunde en werkplekbegeleider

In korte tijd veel ervaring opdoen, in teamverband leren en goede hulp krijgen bij problemen; dat vind ik fijn aan de opleidingsschool.

lees verder >>
Pebbles van Schaik-Herkhof, student