Organisatie

Regiegroep

De regiegroep van Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rijnmond vormt het bestuur van RPO Rijnmond. Deze groep is samengesteld uit schoolbestuurders, schoolopleiders (van elk cluster één) en vertegenwoordigers van de drie opleidingsinstituten (Hogeschool Rotterdam, ICLON en SEC – Delft).

Dit zijn de leden van de regiegroep:

Schoolbestuurders:

 • Jenny H. Everts-van Driel (ROOZZ, lid College van Bestuur OZHW)
 • Wim Kokx (NWN, directeur bestuurder OSVS)
 • Ton Roelofs (VPR, directeur PENTA)
 • Paul Slier (VPR, waarnemend bestuurder Galilei)

Clustercoördinatoren, tevens schoolopleiders:

 • Marianne Bijkerk (ROOZZ, coördinator Samen opleiden Walburg College)
 • Joop Grimm (VPR, contactpersoon Samen opleiden PENTA)
 • Sjoerd Hoekstra (VPR, contactpersoon Samen opleiden Galilei)
 • Hans Speksnijder (NWN, contactpersoon Samen opleiden Het College VOS)

Vertegenwoordigers van opleidingsinstituten:

 • Nelleke Belo (coördinator beroepspraktijk, ICLON, Universiteit Leiden)
 • Martin Jacobs (opleidingscoördinator SEC, TU Delft)
 • Gosse Romkes (adjunct-directeur lerarenopleiding Hogeschool Rotterdam)

Coördinatie en ondersteuning:

 • Liesbeth Bloeme (coördinator RPO Rijnmond)
 • Petra van Rij, algemene ondersteuning (PENTA college CSG)

Coördinatiegroep Opleiden

Onder de regiegroep functioneert de coördinatiegroep Opleiden, om het beleid van de regiegroep uit te voeren. In deze coördinatiegroep zitten de projectleiders Samen opleiden en de vertegenwoordigers van de opleidingen, onder leiding van de programmamanager.
Elk van de drie clusters kent een overleg van schoolopleiders, onder leiding van de projectleider Samen opleiden.

Leernetwerk Professionalisering

Het leernetwerk RPO-Prof is bezig met het opstellen van een professionaliseringsplan: het RPO-Profplan.

Netwerk aspirant-opleidingsscholen

RPO Rijnmond neemt deel aan het netwerk van zeven aspirant-opleidingsscholen dat is opgericht door het Steunpunt Opleidingsscholen. Daar delen we ervaringen met andere aspiranten en wisselen suggesties uit. Het netwerk fungeert als professionele leergemeenschap (PLG) voor opleidingsscholen-in-wording.

Organogram

Organisatie