Marianne Bijkerk en Vera de Groot, twee schoolopleiders binnen cluster Zuid-Holland Zuid, hebben onder de naam ‘Leraar 2.0’ een programma ontwikkeld met interessante workshops voor studenten. De workshops gaan over onderwerpen die niet op de Hogeschool Rotterdam aan bod komen en evenmin tijdens de stages op scholen. De studenten reageren enthousiast na de eerste ronde.

Het doel van ‘Leraar 2.0’ is dat studenten aan de Opleidingsschool Rijnmond nóg betere leraren worden dan voorheen. Het aanbod vult aan en verbindt wat er aan theorie wordt gedoceerd op de Hogeschool Rotterdam en in de praktijk wordt geleerd op de stagescholen.

Vier lijnen
Marianne Bijkerk en Vera de Groot inventariseerden onder studenten en schoolopleiders welke onderwerpen onderbelicht blijven. Ze kwamen uit op vier lijnen:
– profilering van scholen (Dalton, vmbo, gepersonaliseerd leren/Kunskapsskolan)
– de real deal (problemen oplossen in de praktijk)
– persoonlijk leiderschap
– persoonlijke ontwikkeling.

Studenten van niveau 2 en 3 volgen tijdens een workshopmiddag een workshop afkomstig uit twee van deze vier lijnen. Per cluster worden er drie van deze middagen gehouden: in oktober, december/januari en maart. In juli vindt dan in elk cluster een jaarafsluiting plaats, met een lezing en een borrel.
De studenten hebben enthousiast gereageerd op de eerste ronde workshopmiddagen in oktober (zie foto’s hieronder). Marianne: ‘Ze vonden de onderwerpen leuk, inspirerend en zinvol.’

Pilot
Het gaat dit schooljaar om een pilot. De opzet van Leraar 2.0 past in het vernieuwde curriculum dat de Hogeschool Rotterdam ontwikkelt en per augustus 2020 wil invoeren. Daarin wordt een ‘schoolspecifieke leerwerktaak’ voorgeschreven. RPO Rijnmond heeft besloten hiervan voor de aangesloten 35 aangesloten scholen één programma te ontwikkelen dat er nu – in pilotvorm – ligt: Leraar 2.0.

Marianne Bijkerk (foto boven) verzorgde in oktober 2019 een workshop over persoonlijk leiderschap voor studenten van cluster Nieuwe Waterweg-Noord.

Andere workshops gingen over problemen oplossen in de praktijk (the real deal), persoonlijke ontwikkeling en profilering van scholen (foto’s onder).