Onderwijs kan anders georganiseerd worden, om het lerarentekort het hoofd te bieden. Het ministerie van Onderwijs stelt subsidie beschikbaar aan scholen voor projecten op dit gebied. Zes RPO -scholen dienden daarvoor een aanvraag in.

Een van de aanvragers is het Gemini College in Lekkerkerk. Deze school wil combidocenten opleiden en meer doen aan functiedifferentiatie bij vmbo-kader. Een andere aanvrager, Lyceum VOS (Vlaardingen), heeft het plan te gaan werken met vakoverstijgende verbanden bij tekortvakken. Scholengemeenschap Willem de Zwijger (Papendrecht) ziet onder andere kansen bij het anders indelen van onderwijstijd en digitale begeleidingsvormen. RPO heeft deze aanvragen goedgekeurd; de scholen kunnen hun plannen dus uitvoeren.