Anders Vink is per 1 juli 2020 benoemd tot voorzitter van het dagelijks bestuur (voorheen: de regiegroep) van RPO Rijnmond. Hij volgt dan Ton Roelofs op die in 2021 met pensioen hoopt te gaan en tijdig het stokje wil overdragen.
De nieuwe voorzitter zal RPO Rijnmond verder uitbouwen en verdiepen bij het opleiden en begeleiden van startende en professionaliseren van huidige leraren.
Anders Vink is zijn onderwijsloopbaan begonnen als leraar wiskunde. Hij werkte daarna als docent aan de lerarenopleiding wiskunde en als directeur/bestuurder van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS). Sinds 2014 is hij rector van het Maerlant in Brielle. Lees hier zijn visie op professionalisering en begeleiding van startende leraren.