Professionaliseren voor ervaren leraren en schoolleiders

Veel leraren en schoolleiders zijn gemotiveerd om een leven lang te leren. Om daarvoor de drempels te verlagen, richt RPO Rijnmond een eigen Academie op, de Rijnmond Academie. Deze interne Academie zal aanbieden:

  • formele trajecten aan (zoals een cursus of leergang)
  • informele trajecten (zoals een professionele leergemeenschap, PLG, of een werkplaats, zie hieronder).

Het aanbod is geschikt voor leraren en schoolleiders. Een groot deel wordt tevens uitgevoerd door collega’s, als vorm van kennisdeling.

Een voorbeeld van laagdrempelige professionalisering kun je zien in onderstaande video. De leraren van PENTA college CSG leren op een informele en doelgerichte wijze van en met elkaar in een zogeheten werkplaats. Ze bespreken daar thema’s als samen lessen ontwikkelen, differentiëren in de klas en digitale didactiek.
N.B. Het filmpje is ook te vinden op de website van het Steunpunt Opleidingsscholen.

Doordat ik zelf ook dagelijks voor de klas sta kan ik de studenten goed helpen

lees verder >>
Armin de Graaf, instituutsopleider Armin de Graaf, docent natuurkunde en werkplekbegeleider, instituutsopleider van de Hogeschool Rotterdam

Ik fluister de studenten in: houd je eigen ontwikkeling in de gaten!

lees verder >>
Leike van der Leun, instituutsopleider

Studenten mogen mijn sterke punten best overnemen!

lees verder >>
Patrick Warbout, leraar aardrijkskunde en werkplekbegeleider

Hoe meer goede docenten kinderen hebben, des te minder gaan ze het slechte pad op

lees verder >>
Tuğba Özçelik, student

In korte tijd veel ervaring opdoen, in teamverband leren en goede hulp krijgen bij problemen; dat vind ik fijn aan de opleidingsschool.

lees verder >>
Pebbles van Schaik-Herkhof, student

Jonge mensen binnen je school geven een andere sfeer

lees verder >>
Floor Kik, personeelsadviseur

Als eigen mensen het huidige personeel professionaliseren, kan dat mooi worden!

lees verder >>
Arie Cové, directeur-bestuurder RGO Middelharnis

Laten we elkaars kennis en vaardigheden gebruiken voor professionalisering

lees verder >>
Anders Vink, directeur

Ik wil de studenten laten vliegen!

lees verder >>
Marianne Bijkerk, clustercoördinator Zuid-Holland-Zuid en schoolopleider Walburg College

Ik liep veel meer stage en had een begeleider die de brug sloeg tussen de hogeschool en mijn stagescholen

lees verder >>
Robert Mol, oud-student

Begeleiders trappen bijvoorbeeld op de rem als je teveel wilt doen

lees verder >>
Dewi van der Gaag, student