Professionaliseren voor ervaren leraren en schoolleiders

Veel leraren en schoolleiders zijn gemotiveerd om een leven lang te leren. Om daarvoor de drempels te verlagen, richt RPO Rijnmond een eigen Academie op, de Rijnmond Academie. Deze interne Academie zal aanbieden:

  • formele trajecten aan (zoals een cursus of leergang)
  • informele trajecten (zoals een professionele leergemeenschap, PLG, of een werkplaats, zie hieronder).

Het aanbod is geschikt voor leraren en schoolleiders. Een groot deel wordt tevens uitgevoerd door collega’s, als vorm van kennisdeling.

Een voorbeeld van laagdrempelige professionalisering kun je zien in onderstaande video. De leraren van PENTA college CSG leren op een informele en doelgerichte wijze van en met elkaar in een zogeheten werkplaats. Ze bespreken daar thema’s als samen lessen ontwikkelen, differentiëren in de klas en digitale didactiek.
N.B. Het filmpje is ook te vinden op de website van het Steunpunt Opleidingsscholen.